تأمین روشنایی پارک‌های کرج

در پروژۀ تأمین روشنایی پارک‌های کرج از چراغ‌های پارکی رینگی، پرژکتور اکوپلاس و خیابانی مدل استار استفاده شده است.